ماهواره ابـزاری برای ضربه زدن به بنیـان خانواده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بوتیا،به نقل از”رودبارما“؛در دوران دفاع مقدس دانش آموزان همراه با معلمان در دو جبهه یعنی مدرسه و میدان جنگ جانفشانی و رشادت های به یاد ماندنی از خودبه جای گذاشتند. امروز ما ماندیم و رسالت شهدای مان، باید دانش آموزان و همه اقشار دست به دست هم دهیم ، در عرصه دفاع و مقابله با جنگ نرم دشمن با اطاعت از ولی امر مسلمین امام خامنه ای نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آّب کنیم .

امروز دشمن در جبهه ای دیگر؛ فکر ، اراده ، تعهد و دینداری ملت ایران را نشانه گرفته است تا یاد و خاطره شهدا به فراموشی سپرده شود ، ما جوانان باید از این فتنه جلوگیری کنیم.

می توان گفت وجود رخنه ی فرهنگی در خانواده ها ۷۰ الی ۸۰ درصد ماهواره است. مقام معظم رهبری در مورد ماهواره می فرمایند: ماهواره گنداب فسادی است که تیرهای زهرآگین خود را به سمت ملت ها و کشورها هدف گیری می کند.

دین یکی از موانع مهمی است که دشمنان را در رسیدن به نقشه هایشان ناکام می گذارد، لذا با این اوصاف طبیعی است که آنان نیز در صدد کنار زدن آن باشند آن هم توسط شبکه های ماهواره ای به انواع تهاجمات وتخریب ها علیه دین اقدام می کنند.

اهداف طراحان پشت پرده شبکه های فارسی زبان ماهواره ای تاثیر گذار بر روی قشر زن به عنوان مخاطب خاص است و دیگر ایجاد تغییرات اجتماعی در ساختار زندگی مسلمانان به ویـژه ایرانیان آن هم با ترویج زندگی غربی با ظاهری شرق پسند است.

دست دولت های غرب امروزه دیگر برای همه ما رو شده است، هدف اصلی صاحبان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای ترویج زندگی غربی و فرهنگ ضد دینی و گسترش روابط آزادی بین دختر و پسر و خیانت همسران چیزی جزء این نیست. الحمدااله امروزه با رهنمودهای مقام معظم رهبری جامعه ایران اسلامی به واسطه برخورداری از فرهنگ غنی اسلامی ایرانی از بسیاری از ناهنجاری های رایـج در جهان غرب و گسستگی خانواده ها دراین جوامع به دور بوده است. باور ما بر این است که هر ابزاری در صورت مضر بودن درهر زمان و هر مکان خلاف عقل و شرع است. و ماهواره یکی از این ابزار هاست که در نوبه خود می توانداز جنبه های مختلف به انسان ضربه بزند.

امروزه هدف اصلی ماهواره گرفتن غیرت ، تعصب ، اعتقادات دینی و اخلاقی از خانواده و جوان ایرانی است.

امام خمینی(ره) در سخنان خود فرمودند:دولت های غرب می خواهند اسلام ناب محمدی را به اسلام ناب آمریکایی تبدیل کنند.

شبکه های ماهواره ای ،دشمنان قسم خورده ما سعی دارند با ایجاد پایگاه های اجتماعی متمایل به غرب،انقلاب اسلامی ایران را به سوی استحاله فرهنگی سوق دهند.

درباره admin