بررسی مقایسه‌ای سند آموزش ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی کشور/ وقتی قوانین کشور بازیچه یک سند غربی می شود

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی سنگر ها به نقل از راه دانا؛ اهداف توسعه پایدار به عنوان الگوی بعد از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ ، در اجلاس هفتادم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یعنی شهریور ۹۴، به تصویب رسید. این سند در ان زمان رد نیویورک به امضای روحانی رسید.

این سند مبتنی بر ۷ سند دیگری است که هر کدام از آنها پیشینه درستی نداشته و به دلایل مختلف در دوره های مختلف کشور ایران حاضر نشده است زیر بار آنها برود.

بر اساس این گزارش مواردی که در ۲۰۳۰ طرح شده به شکل های کامل تر در اسناد بالادستی کشور وجود دارد و توصیه مقام معظم رهبری هم رسیدگی به اسناد بالادستی و اجرایی کردن آنها بود چرا که این استاد در سال های گذشته به خوبی اجرا نشده اند.

یکی از بندهای ۲۰۳۰ اطمینان حاصل می کند که تا سال ۲۰۳۰ از این که همه دختران و پسران بطور رایگان و عادلانه تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تکمیل کنند که منجر به یادگیری مرتبط و موثر می شود. این در حالی است که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

از طرف دیگر در راهکار ۵، بند۲ ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر برنامه ریزی و تمهیدات مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسب در تمام مناطق کشور تاکید شده است.

ردیف

(هدف ۴ اهداف توسعه پایدار) اهداف آموزش ۲۰۳۰

اسناد بالا دستی کشور

۴-۱

تا سال ۲۰۳۰ حصول اطمینان از این که همه دختران و پسران بطور رایگان و عادلانه تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تکمیل کنند که منجر به یادگیری مرتبط و موثر می شود.

 • دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. (اصل ۳۰ قانون اساسی)
 • برنامه ریزی و تمهیدات مقدمات برای پوشش کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت مناسب در تمام مناطق کشور( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار ۵، بند۲)
 • پوشش کامل دوره آموزش عمومی ( نقشه جامع علمی کشور، اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور، بند۲)
 • حق سواد آموزی عمومی، ارتقای آموزشی و برخورداری از امکانات آموزش و پرورش
 • برای زنان(منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم، قسمت آموزش بند ۷۶)
 • آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏( قانون اساسی، اصل سوم، بند۳)
 • تعمیق و گسترش آموزش های عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخلاق و آزاد اندیشی و روحیه خلاقیت در آحاد جامعه، به ویژه نسل جوان(نقشه جامع علمی کشور، اهداف کلان نظام علم و فناوری کشور، بند۳)

۴-۲

تا سال ۲۰۳۰ حصول اطمینان از این که همه دختران و پسران به کیفیت نموی دوران اوان کودکی، مراقبت و آموزش پیش دبستانی دست یابند، به نحوی که از آمادگی لازم برای ورود به دوران ابتدایی بهره مند گردند.

 • تعمیم دوره پیش دبستانی به ویژه در مناطق محروم و نیازمند حتی الامکان با مشارکت بخش غیر دولتی به تاکید بر آموزش های قرآنی، تربیت بدنی و اجتماعی( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار ۵، بند ۱)
 •  تصویب اساسنامه مراکز پیش دبستانی مصوب جلسه۶۹۹ – در تاریخ۲۸/۷/۱۳۸۲ توسط شورای عالی آموزش و پرورش با اهداف کلی از جمله:
 1. پرورش قابلیت های جسمانی و ذهنی، هماهنگ سازی و رشد مهارت های حرکتی کودکان.
 2. کمک به رشد عاطفی کودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیباییها.
 3.  فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی ازمشارکت درفعالیت های گروهی.
 4.  تقویت علاقه به ارزش های دینی، اخلاقی و هویت ملی.
 5. ایجاد رفتارهای مطلوب فردی واجتماعی در کودکان متناسب با سن آنان.
 • تدوین اصول راهنما و پودمان های آموزشی برای تبیین نقش مدرسه، رسانه ها و خانواده در تامین پیش نیازهای ورود کودک به مدرسه و ایجاد سازو کارهای لازم برای هماهنگی و همسویی آنها با هم و با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار ۴، بند ۲)
 • اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی(سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، بخش علم و فناوری، بند۷۵)

۴-۳

تضمین اینکه تمام زنان و مردان از دسترسی برابر به دانش فنی با کیفیت و مقرون به صرفه، تحصیلات حرفه ای و عالی از جمله دانشگاه ها تا سال ۲۰۳۰ برخوردار شوند.

 • تربیت و توانمند سازی سرمایه انسانی با تاکید بر پرورش انسان های متقی و کار آفرین و خودباور و خلاق و نوآور و توانا در تولید علم، فناوری و نوآوری متناسب با ارزش های اسلامی و نیازهای جامعه (نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۸)
 • جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش آفرینی موثر در حوزه فنی و مهندسی(نقشه جامع علمی کشور، راهبر کلان ۱۲)
 • هدفمند سازی حمایت مالی و سرمایه گذاری و هزینه کرد دولت در آموزش عالی در راستای افزایش کارآمدی و پاسخگویی با رعایت اصل سی ام قانون اساسی( نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان۶، بند ۱ راهبرد ملی)
 • استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف ۱۹)
 • ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و برنامه ریزی در بین دوره آموزش رسمی عمومی، آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش عالی به منظور تداوم فرآیند فعالیت های تعلیم و تربیت ( نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان۱،راهبرد ملی ۹)
 • از آنجا که علم و عمل توامان، عامل پیشرفت همه جانبه و پایدار کشور است، باید الگوی تفکیکی حاکم بر نظام فعلی علم و فناوری به سرعت به سوی الگوی تلفیقی تحول یابد. به این منظور این تلفیق باید از آموزش ابتدایی آغاز و در تمام دوره های آموزشی ادامه یابد و در نتیجه الگوی آموزش یحافظه مدار فعلی جای خود را به الگوی مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسان ها و پرورش مهارت ها و پژوهش بدهد. در نظام آموزش عالی نیز رویکرد پژوهش محوری تقویت خواهد شد.( نقشه جامع علمی کشور، فصل اول، ویژگی های اصلی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری)
 • حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی(منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم، قسمت آموزش، بند۷۷)
 • توسعه کمی و کیفی سطح آموزش عالی زنان و کسب مدارج بالا(سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی، هدف ۳)
 • ایجاد بسترهای مناسب جهت دستیابی آسان به تحصیل علم، کسب مهارتهای فنی و تخصصی معتبر برای افراد مستعد و علاقه مند با تنوع بخشی به نظام آموزش عالی، حمایت از بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردمی(سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، بند۶-۱)

۴-۴

تضمین اینکه تا سال ۲۰۳۰ تعداد جوانان و بزرگسالان دارای مهارت مرتبط( از جمله مهارت فنی و حرفه ای مرتبط) برای اشتغال، یافتن شغل مناسب و کارآفرینی؛ به صورت قابل توجه افزایش یابد.

تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی به ویژه دانش آموزان دوره متوسطه تا پایان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسی و آموزشی( سند تحول آموزش و پرورش، راهکار ۶، بند ۵)

گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه ریزی شده آن در همه دوره های تحصیلی و برای همه دانش آموزان( سند تحول آموزش و پرورش، راهکار ۱، بند ۶)

طرحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی-حرفه ای برای منابع انسانی ( سند تحول آموزش و پرورش، راهکار ۲۲، بند ۳)

-ترویج فرهنگ کسب و کار دانش بنیان و فرهنگ کار آفرینی و ارتقای توانایی علمی، فناوری و مهارتی افراد با تاکید بر نیازهای جامعه و ایجاد آمادگی برای پذیرش مسئولیت های شغلی( نقشه جامع علمی کشور، راهبردکلان۳، بند۱)

– پرورش استعداد های شغلی و پدید آوردن آینده شغلی برای برآوردن نیازهای جامعه (نقشه جامع علمی کشور، اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور، بند ۳-۵)

– دستیابی به سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب با معیارهای جهانی و در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و بازار کار داخلی و بین المللی(نقشه جامع علمی کشور، اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور، بند۴)

– تربیت و توانمند سازی سرمایه انسانی با تاکید بر پرورش انسان های متقی و کارآفرین و خودباور و خلاق، نوآور و توانا در تولید علم و فناوری و نوآوری، متناسب با ارزش های اسلامی و نیازهای جامعه ( نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان۸)

– ساماندهی نظام های حرفه ای میتنی بر دانش علمی و فنی برای اداره واحدهای اقتصادی – اجتماعی و نهادینه کردن فرهنگ مهارت گرایی و پژوهش محوری و کارآفرینی در نظام علم و فناوری و نوآوری( نقشه جامع علمی کشور، اراهبرد کلان۱، راهبرد ملی ۸)

– افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و مهارت های اختصاصی زنان، و تنوع بخشی به رشته های دانشگاهی متناسب با نقش آفرینی آنان در عرصه های مختلف زندگی( سیاستهای ارتقاءمشارکت زنان در آموزش عالی، سیاستهای مربوط به برنامه آموزشی، بند۲)

– حق کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی بصورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح(منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم، قسمت آموزش۷۸)

– حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فن آوری و تلاش جهت رفع مشکلات آنان و بهبود زندگی مادی و معنوی آنان(سیاستهای ارتقاءمشارکت زنان در آموزش عالی، سیاستهای مربوط به پژوهش و فن آوری، بند۳)

– تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی( سیاستهای کلی علم و فناوری، بند ۴-۳)

۴-۵

تضمین این که تا سال ۲۰۳۰ نابرابری جنسیتی در آموزش کاهش یافته و دسترسی برابر به تمامی سطوح آموزشی و مهارت آموزی برای گروه های آسیب پذیر از جمله افراد دارای معلولیت، گروه های بومی و کودکانی که در معرض آسیب قرار دارند، تضمین شود.

 • گسترش و تامین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی( سند تحول آموزش و پرورش، هدف کلان۳)
 • تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و پسران و مناطق مختلف کشور( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف ۵)
 • ایجاد فرصت و امکانات عادلانه و رفع تبعیضات ناروا در تربیت نیروی متخصص زن به منظور بهره گیری از تخصص آنان در توسعه و تعالی کشور( سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی، هدف ۲)
 • توسعه کمی و کیفی خدمات مادی و معنوی به دانشجویان دختر نیازمند و بهبود وضعیت تحصیلی آنان(سیاستهای ارتقا مشارمت زنان در آموزش عالی، سیاستهای مربوط به امور خدماتی و رفاهی، بند ۲)
 • حق بانوان معلول جسمی و ذهنی نسبت به برخورداری از حمایت‌های لازم در زمینه

آموزش و پرورش، دستیابی به آموزش عالی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با

 • استعداد و میزان معلولیت آنان(منشور حقوق و مسؤلیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم، قسمت آموزش،بند۸۴)
 • تنوع بخشی در ارائه خدمات آموزشی و فرصت های تربیتی متناسب با مصالح جامعه، نیازها و علایق دانش آموزان در راستای شکوفایی استعدادهای آنها( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف ۱۶)
 • توانمند سازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوش نشین و همچنین مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه، با تاکید بر ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و باکیفیت( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف۵، راهکار ۳)
 • افزایش میزان مشارکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه، برگزاری دوره های آموزشی اثر بخش، ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های آسیب پذیر و آسیب زا برای همسو سازی اهداف و روش های تربیتی خانواده و مدرسه( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف۴، راهکار۴)

۴-۶

تضمین اینکه تا سال ۲۰۳۰ تمامی جوانان و نسبت قابل ملاحضه ای از بزرگسالان، چه مرد و چه زن به مهارت های سواد و حساب دست پیدا کنند.

 • ئتشکیل سازمان نهضت سواد آموزی به منظور ریشه کن کردن بی سوادی در تاریخ ۷ دی ماه ۵۸ به دستور امام خمینی(ره)
 • دستیابی آحاد جامعه به سطح مناسب دانش عمومی و از بین رفتن بی سوادی( نقشه جامع علمی کشور، اهداف بخشی نظام علمی، فناوری و نوآوری کشور( بند ۱)

۴-۷

تضمین اینکه تا سال ۲۰۳۰تمامی یادگیرندگان از طریق آموزش برای توسعه پایدار، حقوق بشر، برابری جنسیتی، ارتقاء فرهنگ صلح و ضد خشونت، شهروندی جهانی، به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و شناخت جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار بتواند به دانش و مهارت لازم برای ارتقا توسعه پایدار دست یابند.

 • نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق ۱۴۰۴، با اتکاء به قدرت لایزال الهی، مبتنی بر نظام معیار اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و قوام‌ بخش آنها و زمینه‌ساز جامعه جهانی عدل مهدوی و برخوردار از توانمندی‌های تربیتی ممتاز در طراز جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه، الهام‌بخش و دارای تعامل سازنده و مؤثر با نظام‌های تعلیم و تربیتی در سطح جهان، توانمند در زمینه‌سازی برای شکوفایی فطرت و استعدادها و شکل‌گیری هویت یکپارچه اسلامی، انقلابی ـ ایرانی دانش‌آموزان با توجه به هویت اختصاصی آنان؛ کارآمد، اثربخش، یادگیرنده، عدالت‌محور و مشارکت‌جو، برخودار از مربیان و مدیران مؤمن آراسته به فضائل اخلاق اسلامی عامل به عمل صالح، تعالی‌جو و تحول‌آفرین، انقلابی، آینده‌نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر، حق‌شناس( سند تحول آموزش و پرورش، چشم انداز)
 • تربیت انسانی موحد، مومن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، حقیقت جو و عاقل، عدالتخواه و صلح جو، ظلم ستیز، جهاد گر، شجاع و ایثار گر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهان اندیش، ولایت مدار و منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار،…خلاق و کارآفرین و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر و آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس نظام معیار اسلامی  (سند تحول آموزش و پرورش، هدف کلان ۱)
 • ارتقا جایگاه علم و علم آموزی به عنوان عاملی موثر در دستیابی به حیات طیبه با تاکید بر حیثیت کاشفیت و مطلوبیت علم( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهبردهای کلان۱۵)

۴-الف

ساخت و ارتقا امکانات و تسهیلات آموزشی مختص به گروه کودکان، معلولین و حساس به جنسیت، و ایجاد محیط های یادگیری سالم، دور از خشونت، جامع و موثر برای آموزش همگان

 • ابتناء فرایند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام‌ها (شامل برنامه درسی ملی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، راهبری و مدیریت، تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری ـ پژوهش و ارزشیابی) و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مفاد سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهبردهای کلان، بند۳)
 • أمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت‌ها و ویژگی‌های دختران و پسران و مناطق مختلف کشور( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،هدف۵)
 • بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهبردهای کلان، بند ۷)
 • اولویت‌بخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی و مهارت‌آموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانش‌آموزان مناطق محروم و مرزی( سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار ۳-۵)
 • تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت رسمی عمومی(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف۶)
 • ایجاد،‌ توسعه و غنی‌سازی واحد اطلاعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه (از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه و کارگاه، شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات) (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار ۱-۶)
 • ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری در هر یک از شهرستان‌ها تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، به منظور فراهم آوردن زمینه مشاهده و تجربه فزون‌تر دانش‌آموزان و عینی‌تر کردن محتوای آموزشی کتب درسی(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار ۳-۶)
 • ایجاد شبکه‌ای از محیط‌های یادگیری مانند پژوهشسراها، اردوگاه‌ها، خانه‌های فرهنگ، کتابخانه‌های عمومی، نمایشگاه‌ها و موزه‌های تخصصی علوم و فناوری، مراکز کارآفرینی، ورزشگاه‌ها و سایر مراکز مشابه و برقراری تعامل اثربخش مدارس با این محیط‌ها، با رعایت اصل غنی‌سازی محیط مدرسه با همکاری سایر دستگاه‌ها (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار۶-۶)
 • افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون‌های پیشرفت محلی، به ویژه در ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف۷)
 • ایجاد و متناسب‌سازی فضاهای تربیتی با ویژگی‌ها و نیازهای دانش‌آموزان و اقتضائات فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف۱۴)
 • ارتقای‌ کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف۱۷)
 • تأمین، تخصیص و تنوع‌بخشی به منابع مالی، مدیریت مصارف متناسب با نیازهای کمّی و کیفی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف۲۰)
 • مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نیازهای فوری و عمومی جامعه از قبیل شیوع بیماری‌های فراگیر، زلزله، رفع بیسوادی، حاکمیت قوانین و مقررات، حفظ و پاکیزگی محیط زیست، خدمت به محرومین، حرکت‌های خیرخواهانه مردمی و انقلابی از طریق برگزاری دوره‌ها، اردوهای آموزشی و توجیهی برای آماده‌سازی مربیان و دانش‌آموزان(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار۸-۸)
 • تقویت منابع مالی پایدار و متنوع در دانشگاه ها و تجهیز زیربناهای آموزشی و پژوهشی و ارتقای شاخص های توسعه علوم و فناوری با توجه به استانداردهای جهانی.( سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور، بند۱-۳)

۴-ب

گسترش قابل توجه بورس های تحصیلی در سطح جهانی برای کشورهای کمتر توسعه یافته، ایالت در حال توسعه جزایر کوچک و کشورهای آفریقایی برای ثبت نام در آموزش عالی، ازجمله آموزش های حرفه ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فنی و مهندسی و برنامه های علمی در کشورهای توسعه یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۲۰

 • نظام علم و فناوری جامعه ایرانی از نظر توجه به نیازها و قابلیت ها و ظرفیت های بومی و مزیت نسبی کشور، درون مدار است. از طرف دیگر باتوجه به فرصت های پیش رو جهان و کشورهای اسلامی، در عرصه علم و فناوری با جهان اسلام و سایر کشورها مشارکت فعال دارد و بنابراین در این زمینه برون مدار است.( نقشه جامع علمی کشور، ویژگی های اصلی الگوی نظام علم، فناوری و نوآوری، بند۳)
 • تعامل فعال و اثر گذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام( نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان۹)
 • اصلاح ساز و کارها و قوانین استخدام، ارتقا محققان و تخصیص مشوق ها، راتبه های (رتبه های) تحصیلی، فرصت های مطالعاتی و پژوهانه ها برای افزایش همکاری بین المللی محققان( نقشه جامعه علمی کشور، راهبرد کلان۹، بند ۳)
 • گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه‌ی علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و توسعه‌ی تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.( سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه،بخش علم و فناوری، بند ۷۹)

۴-ج

افزایش قابل توجه تامین معلمان واجد شرایط، از جمله از طریق همکاری های بین المللی برای آموزش معلمان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کم تر توسعه یافته و جزایر کوچک ایالتی در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰

 • ایجاد سازوکارهای لازم برای تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار۲-۸)
 • تقویت شایستگی‌های حرفه‌ای و اعتقادی مدیران و معلمان و فراهم آوردن ساز و کارهای اجرایی برای مشارکت فعال و موثر ایشان در برنامه‌های تربیتی و فعالیت‌های پرورشی مدارس(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، راهکار ۶-۸)
 • ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،راهبرد ۱۰)
 • ازمهندسی سیاست‌ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه‌ درسی تربیت معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست‌های مناسب برای ارتقای شیوه‌های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،راهبرد۱۱)
 • برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،راهبرد۱۲)

بررسی ها نشان می دهد که غالب بند های سند ۲۰۳۰ در اسناد بالادستی کشور به شکل جامع و مطابق با قانون کشور وجود دارد و بندهایی هم که به اشکال مختلف در این سند گنجانده شده و در اسناد بالادستی کشور نیست مغایرت های اساسی با قوانین کشور دارد.

در همین راستا به نظر می رسد اگر مسئولین عزم خود را در مسیر اجرای کامل اسناد بالادستی کشور مانند سند تحول بنیادین به کار ببندند در وقت و هزینه کشور صرفه جویی بیشتری خواهد شد.

درباره admin